DOA SEBELUM MEMULAI PEKERJAAN

Salam hangat untuk Sobat INDONEWSID, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang doa sebelum memulai pekerjaan. Sebelum kita memulai aktivitas atau pekerjaan apapun, alangkah baiknya jika kita memohon restu dan perlindungan dari Allah SWT. Berikut beberapa doa yang dapat diamalkan sebelum memulai pekerjaan.

1. Doa Sebelum Memulai Pekerjaan

“Allahumma inni a’udzubika min al-khubutsi wa al-khabaa’itsi, wa a’udzubika min an usyrika bika syai’an ana a’lamu wa astaghfiruka limaa laa a’lamu.”Artinya: Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari godaan syetan dan perbuatan-perbuatan yang tercela. Aku juga berlindung kepada-Mu dari kesyirikan dalam segala hal yang aku ketahui dan aku mohon ampunan-Mu atas segala hal yang aku tidak ketahui.Dengan membaca doa ini sebelum memulai pekerjaan, kita memohon perlindungan dari Allah SWT agar terhindar dari godaan syetan dan perbuatan yang tercela. Kita juga memohon ampunan atas segala hal yang tidak kita ketahui.

2. Doa Sebelum Makan

“Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahilladzi ath’amana wa saqana wa ja’alana minal muslimin.”Artinya: Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, segala puji bagi Allah yang telah memberi makan kami dan minuman kami serta menjadikan kami sebagai orang-orang yang beriman.Sebelum memulai pekerjaan, kita juga sebaiknya membaca doa sebelum makan. Dengan demikian, kita mengakui bahwa segala sesuatu yang kita nikmati berasal dari Allah SWT dan kita memohon agar diberi kekuatan untuk menjalankan pekerjaan dengan baik.

3. Doa Sebelum Tidur

“Bismika Allahumma ahya wa bismika amutu”Artinya: Dengan nama-Mu ya Allah, aku hidup dan dengan nama-Mu aku mati.Sebelum tidur, kita juga sebaiknya membaca doa ini. Dengan membaca doa ini, kita memohon perlindungan dari Allah SWT saat kita tidur dan juga meminta agar diberikan kekuatan untuk menjalani kehidupan sehari-hari.

4. Doa Agar Diberi Kemudahan

“Rabbi yassir wala tu’assir, Rabbi tammim bil khair.”Artinya: Ya Allah, mudahkanlah segala urusanku dan jangan sulitkan, ya Allah, sempurnakanlah segala kebaikan untukku.Doa ini biasanya dibaca saat kita merasa kesulitan dalam menjalankan pekerjaan. Dengan memohon kepada Allah SWT agar diberi kemudahan, kita percaya bahwa Allah SWT pasti akan memberikan jalan keluar untuk kita.

5. Doa untuk Selalu Bersyukur

“Alhamdulillahilladzi bi ni’matihi tatimmush shalihat.”Artinya: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat-Nya yang sempurna kepada kita.Doa ini biasanya dibaca saat kita merasa senang atau bahagia. Kita harus selalu bersyukur atas semua nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT kepada kita.

6. Doa untuk Terhindar dari Marabahaya

“Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallaahu ahad, allahu samad, lam yalid wa lam yuulad, wa lam yakullahu kufuwan ahad.”Artinya: Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, katakanlah (wahai Muhammad), Dia Allah Yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada satu pun yang setara dengan-Nya.Doa ini biasanya dibaca saat kita merasa takut atau berada dalam situasi yang membahayakan. Dengan membaca doa ini, kita memohon perlindungan dari Allah SWT agar terhindar dari marabahaya.

7. Doa untuk Menjaga Kesehatan

“Allahumma afini fi badani, Allahumma afi fi sam’i, Allahumma afi fi bashari, la ilaha illa anta.”Artinya: Ya Allah, jaga kesehatanku, jaga pendengaranku, jaga tubuhku, hanya Engkau yang berhak disembah.Doa ini biasanya dibaca saat kita merasa kurang sehat atau ingin menjaga kesehatan. Dengan membaca doa ini, kita memohon kepada Allah SWT agar diberikan kesehatan dan kesembuhan.

8. Doa untuk Selalu Diberi Hidayah

“Rabbana la tuzigh qulubana ba’da idh hadaitana wa hab lana milladunka rahmah, innaka antal wahhab.”Artinya: Ya Tuhan kami, janganlah Engkau menjadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi-Mu, karena sesungguhnya Engkau Maha Pemberi karunia.Doa ini biasanya dibaca saat kita ingin selalu diberi hidayah oleh Allah SWT agar selalu berada di jalan yang benar.

9. Doa untuk Selalu Diberi Keberkahan

“Allahumma barik lana fi rizqina wa zidna minhu.”Artinya: Ya Allah, berkatilah rezeki kami dan tambahkanlah lagi dari padanya.Doa ini biasanya dibaca saat kita ingin selalu diberi keberkahan dalam segala hal yang kita lakukan, termasuk dalam pekerjaan.

10. Doa untuk Selalu Diberi Kedamaian

“Allahumma antas salaam wa minkas salaam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram.”Artinya: Ya Allah, Engkau adalah sumber kedamaian dan dari-Mu lah kedamaian, maha suci Engkau, ya Tuhan yang memiliki keagungan dan kemuliaan.Doa ini biasanya dibaca saat kita ingin selalu diberi kedamaian dalam hidup kita, termasuk dalam pekerjaan yang kita jalani.

11. Doa untuk Selalu Diberi Perlindungan

“Hasbiyallaahu laa ilaaha illaa huwa ‘alayhi tawakkaltu wa huwa Rabbul ‘arsyil ‘adheem.”Artinya: Cukuplah Allah bagiku, tidak ada tuhan selain Dia, hanya kepada-Nya aku berserah dan Dia adalah Tuhan yang memiliki ‘Arsy yang agung.Doa ini biasanya dibaca saat kita ingin selalu diberi perlindungan oleh Allah SWT dalam segala hal yang kita lakukan, termasuk dalam pekerjaan.

12. Doa untuk Selalu Diberi Kekuatan

“La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin.”Artinya: Tiada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sungguh aku termasuk orang yang zalim.Doa ini biasanya dibaca saat kita ingin selalu diberi kekuatan oleh Allah SWT dalam menjalani kehidupan sehari-hari, termasuk dalam pekerjaan.

13. Doa dalam Mencari Pekerjaan

“Rabbana atina fid-dunya hasanatan wa fil-akhirati hasanatan waqina ‘adhaban-nar.”Artinya: Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan selamatkan kami dari siksa neraka.Doa ini biasanya dibaca saat kita sedang mencari pekerjaan. Kita memohon kepada Allah SWT agar diberikan pekerjaan yang baik dan dapat memberikan kebaikan di dunia dan akhirat.

14. Doa untuk Selalu Diberi Kefahaman

“Rabbi zidni ‘ilma.”Artinya: Ya Tuhan, tambahkanlah aku ilmu.Doa ini biasanya dibaca saat kita ingin selalu diberi kefahaman dalam segala hal yang kita lakukan, termasuk dalam pekerjaan.

15. Doa untuk Selalu Diberi Ketenangan

“Yaa man yassiru al-yusra, yaa man taj’alu al-hazna idhaa shi’ta yusra.”Artinya: Ya Allah Yang memudahkan kemudahan, ya Allah Yang menjadikan kesedihan menjadi kebahagiaan.Doa ini biasanya dibaca saat kita ingin selalu diberi ketenangan dalam hidup kita, termasuk dalam pekerjaan yang kita jalani.

16. Doa untuk Selalu Diberi Kepercayaan Diri

“Hasbiyallaahu laa ilaaha illaa huwa ‘alayhi tawakkaltu wa huwa Rabbul ‘arsyil ‘adheem.”Artinya: Cukuplah Allah bagiku, tidak ada tuhan selain Dia, hanya kepada-Nya aku berserah dan Dia adalah Tuhan yang memiliki ‘Arsy yang agung.Doa ini biasanya dibaca saat kita ingin selalu diberi kepercayaan diri dalam segala hal yang kita lakukan, termasuk dalam pekerjaan.

17. Doa untuk Selalu Diberi Kemurahan Hati

“Yaa muqallibal quluub, thabbit qalbi ‘alaa diinik.”Artinya: Ya Allah Yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku pada agama-Mu.Doa ini biasanya dibaca saat kita ingin selalu diberi kemurahan hati dalam hidup kita, termasuk dalam pekerjaan yang kita jalani.

18. Doa untuk Selalu Diberi Keberanian

“Allahumma inni as’alukal ‘afwa wal ‘afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa maali.”Artinya: Ya Allah, aku memohon ampunan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan kekayaanku.Doa ini biasanya dibaca saat kita ingin selalu diberi keberanian dalam segala hal yang kita lakukan, termasuk dalam pekerjaan.

19. Doa untuk Selalu Diberi Kemudahan dalam Berkomunikasi

“Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri, wahlul ‘uqdatan min lisani, yafqahu qauli.”Artinya: Ya Tuhan, lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah urusanku dan lepaskanlah simpul dari lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku.Doa ini biasanya dibaca saat kita ingin selalu diberi kemudahan dalam berkomunikasi dengan orang lain, termasuk dalam pekerjaan.

20. Kesimpulan

Demikianlah beberapa doa sebelum memulai pekerjaan yang dapat diamalkan. Dengan membaca doa tersebut, kita memohon restu dan perlindungan dari Allah SWT agar diberi kemudahan dan keberkahan dalam pekerjaan yang kita jalani. Semoga artikel ini bermanfaat bagi Sobat INDONEWSID. Terima kasih telah membaca, sampai jumpa kembali di artikel menarik lainnya.